Cross-border ecommerce: van Nederland naar Duitsland

Emerce (2020)

Rond 2022 koopt een vijfde van de wereldbevolking producten online over de grens. Consumenten krijgen steeds meer vertrouwen in buitenlandse aanbieders en Nederlandse webshops breiden uit naar grote buitenlandse e-commerce markten zoals in Duitsland.

Samen met het Center for Market Insights, het onderzoekscentrum van Hogeschool van Amsterdam, onder leiding van Sjoukje Goldman en Alexander Lamprecht hebben Annabel Bak en Kristy Bruijn onderzoek gedaan naar de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren van Nederlandse webwinkeliers op de Duitse e-commerce markt?

Door: Sjoukje Goldman, Alexander Lamprecht, Annabel Bak, Kristy Bruijn

Link: https://www.emerce.nl/achtergrond/cross-border-e-commerce-van-nederland-naar-duitsland